Accesibilidad - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Declaració provisional d’accessibilitat de l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya

 

L’Observatori de la Mobilitat de Catalunya està treballant per fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://omc.cat/.

A data 13 de maig de 2024 s’està duent a terme l’auditoria d’accessibilitat externa per part de la consultora en accessibilitat web TOTHOMwebempresa auditora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

A posteriori es faran les correccions de les barreres detectades en aquesta auditoria per tal que el web sigui accessible per a tots els usuaris.

Per aquest lloc web, apliquen els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Observacions y dades de contacte

 

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent https://omc.cat/contacta-amb-nosaltres.
Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.